Červen 2014

Pivo

30. června 2014 v 14:11 | Skalák
Bublinky jsou dobrý... Jen jich tam nesmí být příliš moc... Ale takhle je to dobrý... :-DB-)<3

Kozina

28. června 2014 v 22:34 | Skalák
Kozina...
U smírčího kříže...
Vysoké nad Jizerou...
Foto M. Nosek

Slavnosti piva Skalák 2014

26. června 2014 v 12:42 | Skalák

Milan

18. června 2014 v 8:40 | Skalák, převzato
Význam jména Milan

středa 18. června

Mužské křestní jméno jihoslovanského původu,
které vzniklo z přídavného jména milý nebo
milovaný. V českých zemích velmi oblíbené.
Domácí podoby: Milánek, Míla, Miky, Milda.
Muž tohoto jména disponuje obrovskou vnitřní
silou, která ovšem při méně příznivé
numerologické konstelaci nadělá víc škody než
užitku. Přesto kráčí neochvějně za svým cílem
a k jeho splnění využívá řadu užitečných
schopností, jimiž byl na tuto cestu vybaven.
Díky svojí vitalitě a humornému naladění bývá
mezi lidmi velmi oblíben a jeho věhlas často
přetrvává i po jeho smrti. Během života
dokáže nahromadit značný majetek a
zabezpečit tak svoji rodinu na dlouhou dobu.
Výborně se uplatní ve sportu, v žurnalistice,
v politice a všude tam, kde bude pracovat
s lidmi.
Slavné osobnosti
Milan Baroš
Milan Drobný
Milan Kundera
Milan Skalák
Milan Lasica

Daň

13. června 2014 v 20:17 | Skalák
Píšu ti...
Daň z cigaret má lidi odradit od kouření,
daň z alkoholu od jeho konzumace...
a co má způsobit daň ze mzdy ?

Trojkombinace

13. června 2014 v 0:13 | Skalák
13..6.2014 .... Pátek... třináctého a ještě úplněk k tomu ... to je krásně šílená trojkombinace...

Pietní akt

7. června 2014 v 14:24 | Skalák

Nepiju, Nežiju

4. června 2014 v 23:00 | Skalák, Anděl
nepiju, nežiju
Anděl

100 letý rodáci

3. června 2014 v 21:27 | Skalák, Větrník, I.Ř.
I ve Vysokém nad Jizerou máme 100 letý občany. Paní Anna Lukšová že Tříče, měla 12.5.2014 krásných kulatých 100 let.... Velká gratulace...
I když už paní Anna nežije v domě pro seniory ve Vysokém, ale nyní žije na Zámečku v Rokytnici nad Jizerou... stále je naší nejstarší rodačkou...

Spiritismus na horách

3. června 2014 v 20:24 | Skalák, Karel Wágner.
Do Čech přichází spiritismus z Německa.
Jeho největším propagátorem byl továrník
Ettrich z Trutnova. Není tedy divu, že se
počátkem osmdesátých let uhnízdil
spiritismus v Podkrkonoší ( kraj jilemnický,
vysocký a semilský) , kde se sním setkal i
semilský advokát Antonín Zeman
(1843-1931) , veřejnosti známější jako
prozaik Antal Stašek. Spiritismus se zde šířil
takovou měrou, že se rozhodlo okresní
hejtmanství v Semilech úředně zakročit.
Stašek, který se zajímal o spiritismus tak
dalece, že se sám zúčastnil mnoha seancí,
byl však toho mínění, že,, lidu českému bylo
duchověrectví náboženskou reformací ; pojal
je v sebe se vší mu vrozenou vznětlivosti, ba
s plamenem vášnivosti, jako by mysticismus
našich předků, starých Českých bratří, ožila
a obrodil se v horském současném
pokolení...
Mravní lidé stali se ještě mravnějšími, lidé
pokažení lepšími. Pijáci zanechali kořalky;
tuláci chopili se práce; neznabozi obraceli
se na víru; na duchu slepí počali vidět; na
duchu kulhaví počali chodit...
z Liber Prohibitus od Karla Wágnera...

Houby a řízky

3. června 2014 v 19:58 | Skalák
2.6.2014

Tatra v Českém ráji

3. června 2014 v 19:20 | Skalák
Vysoké nad Jizerou.... v 10.30 hod.